home gothic database search

Search the Gothic BibleBETA

help

v = ƕ | c = þ | C = Þ

Found 3 word matches.15 ms

spaurde spaurdim spaurd

John 6:19
CA  þaruh farjandans swe spaurde ·k· jah ·e· aiþþau ·l· gasaihvand Iesu gaggandan ana marein jah nehva skipa qimandan jah ohtedun sis.
— ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε ἢ τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, καὶ ἐφοβήθησαν.
— So when they had rowed about five and twenty or thirty furlongs, they see Jesus walking on the sea, and drawing nigh unto the ship: and they were afraid.
John 11:18
CA  wasuh þan Beþania nehva Iairusaulwmi[a]m, swaswe ana spaurdim fimftaihunim.
— ἦν δὲ ἡ βηθανία ἐγγὺς τῶν ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε.
— Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about fifteen furlongs off:
Corinthians I 9:24
A  niu wituþ þatei þai in spaurd rinnandans allai rinnand, iþ ains nimiþ sigislaun? swa rinnaiþ, ei garinnaiþ.
— οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; οὕτως τρέχετε ἵνα καταλάβητε.
— Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain.

xml