home gothic database search

Search the Gothic BibleBETA

help

v = ƕ | c = þ | C = Þ

Found 2 word matches.15 ms

Gothic Calendar 10:23
A  ·kg· þize ana Gutþiudai managaize marwtre jah Friþareikei[kei]s.
Gothic Calendar 10:29
A  ·kþ· gaminþi marwtre þize bi Werekan papan jah Batwin bilaif. aikklesjons fullaizos ana Gutþiudai gabrannidai.

xml