Verantwoording

Het Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226) van Maurits Gysseling, dat in 1960 verscheen, geldt sedertdien als een filologisch standaardwerk voor de oudneerlandistiek, de oudromanistiek en de mediëvistiek van de Lage Landen. Het werk is weliswaar in elke wetenschappelijke bibliotheek raadpleegbaar, maar is al sedert tientallen jaren enkel nog antiquarisch verkrijgbaar en voor particulieren minder toegankelijk.

Met de toestemming van de erfgenamen van M. Gysseling werd daarom aan de Universiteit Antwerpen het plan opgevat het woordenboek in een anastatische editie op het internet beschikbaar te stellen. De editie vormt een onderdeel van een ruimer project waarbij tegen 2008 het Toponymisch Woordenboek ook als databank raadpleegbaar zal worden gesteld.

Contactinformatie

Opmerkingen en suggesties zijn welkom bij:

Jozef Van Loon
Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 13
B-2000 Antwerpen
België

Tom De Herdt
tom.deherdt@skynet.be,
met vermelding “toponymisch woordenboek”.

Colofon

Beide boekdelen werden ingescand in april 2006, op een RICOH Aficio 2035e netwerkscanner en opgeslagen als een reeks 600 dpi bilevel (monochrome) TIFF beelden met CCITT Group 4 compressie. De PNG beelden voor de schermweergave werden gegenereerd met ImageMagick 6.2.6. De PDF-versie werd gegenereerd met Apache FOP 0.20.5rc.