home gothic database text


Gothic Calendar: November

A  Naubaimbair: fruma Jiuleis ·l·
November 1
A  ·a·
November 2
A  ·b·
November 3
A  ·g· Kustanteinus þiudanis.
November 4
A  ·d·
November 5
A  ·e·
November 6
A  ·q· Dauriþaius aipisks.
November 7
A  ·z·
November 8
A  ·h·
November 9
A  ·þ·
November 10
A  ·i·
November 11
A  ·ia·
November 12
A  ·ib·
November 13
A  ·ig·
November 14
A  ·id·
November 15
A  ·ie· Filippaus apaustaulus in Jairupulai.
November 16
A  ·iq·
November 17
A  ·iz·
November 18
A  ·ih·
November 19
A  ·iþ· þizo alþjono in[e] Bairaujai ·m· samana.
November 20
A  ·k·
November 21
A  ·ka·
November 22
A  ·kb·
November 23
A  ·kg·
November 24
A  ·kd·
November 25
A  ·ke·
November 26
A  ·kq·
November 27
A  ·kz·
November 28
A  ·kh·
November 29
A  ·kþ· Andriins apaustaulus.
November 30
A  ·l·

| xml